Укинуте и преостале двије незаконите пензије

Врховни суд Републике Српске потврдио је пресуду Окружног суда у Источном Сарајеву у предмету Мастило Живорада из Источног Сарајева и Фуртула Деливоја из Пала и њихове тужбе против Фонда ПИО одбио као неосноване. Тиме је поступак,  по њиховом  захтјеву, за  ванредно преиспитивање  претходне пресуде Окружног суда у Источном Сарајеву дефинитивно окончан, у корист Фонда ПИО.

Подсјећамо, Мастило  Живораду, Фуртула Деливоју као и Мастило Миладину и Мастило Данилу на незаконит начин утврђена je узрочно-последична веза инвалидности са учешћем у Оружаним снагама Републике Српске, у протеклом одбрамбено-отаџбинском рату, иако су већ  били корисници инвалидске пензије, чија је инвалидност била утврђена и прије ратних збивања у БиХ. На такав начин бесправно им je  било омогућено да у одређеном временском периоду примају већи износ пензије него што им у складу са законом припада.

Комисија коју је именовало Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, по праву надзора, утврдила је одређене повреде законских норми у сва четири наведена случаја и наложила Фонду ПИО да поништи издата рјешења, којима је поновно одређена пензија у вишем износу од оне која им у складу са законом припада.

Рјешења су поништена у сва четири случаја, након чега су услиједиле појединачне тужбе против Фонда ПИО од стране Мастило Живорада, Мастило Миладина, Мастило Данила и Фуртула Деливоја. Окружни суд у Источном Сарајеву предмете четворице корисника права вратио је на првостепени поступак, чиме су иста поништена и враћена у процес исплате, али по раније издатим рјешењима.

Овом пресудом Врховног суда Републике Српске за Мастило Живорада и Фуртула Деливоја  као и  ранијом  пресудом  истог суда, од  септембра 2012.године, за  Мастило Миладина и Мастило Данила  дефинитивно је стављена је тачка на ова четири  предмета, чиме је потврђено да именованим већ раније одређену инвалидску пензију није било могуће поново одређивати.

Надлежни органи тужилаштва и суда утврдиће одговорност запослених који су учествовали у незаконитом повећању пензија, као и ко је наредио да се повећање пензија за Мастило Живорада, Мастило Данила, Мастило Миладина и Фуртула Деливоја изврши противзаконито.

У складу са законом и усвојеним процедурама Фонд ПИО је покренуо поступак поврата више исплаћених средстава од оног како је закон прописао и иста ће бити враћена на рачун Фонда ПИО.

Фонд ПИО – Саопштење

Врховни суд Републике Српске потврдио је пресуду Окружног суда у Источном Сарајеву у предмету Мастило Миладина из Војковића и Мастило Данила из Пећинаца и њихове тужбе против Фонда ПИО одбио као неосноване.

Подсјећамо да је Мастило Миладину, Мастило Данилу, Мастило Живораду и Фуртула Деливоју  на незаконит начин утврђена узрочно-последична веза инвалидности са учешћем у Оружаним снагама Републике Српске у протеклом одбрамбено-отаџбинском рату, чиме им је бесправно било омогућено да у одређеном временском периоду примају увећани износ пензије.

Комисија коју је именовало Министарство рада и борачко-инвалидске заштите утврдила је одређене повреде законских норми у наведеним случајевима и наложила Фонду ПИО да поништи издата рјешења којима је поновно одређена пензија у вишем износу од оне која је у складу са законом.

Рјешења су поништена у сва четири случаја, након чега је услиједила тужба против Фонда ПИО од стране Мастило Миладина, Мастило Данила, Мастило Живорада и Фуртула Деливоја. Окружни суд у Источном Сарајеву предмете наведене четворице корисника права вратио је на првостепени поступак чиме су иста поништена и враћена у процес исплате, али по раније издатим рјешењима.

Пресудом Врховног суда Републике Српске стављена је тачка на предмет Мастило Миладина и Мастило Данила. У складу са законом и усвојеним процедурама Фонд ПИО је покренуо поступак поврата више исплаћених средстава од оних које је закон прописао и иста ће бити враћена на рачун Фонда ПИО.

ФОНД ПИО – остварене значајне уштеде

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање  Републике Српске (Фонд ПИО) у свом раду и пословању, у последњих годину дана, остварио је значајне уштеде  системом појачаних контрола и ревизија које се врше свакодневно, у циљу реализације законитости у раду као и  доприноса плану уштеде који је предложила Влада Републике Српске. Мјере и резултати  штедње неће, ни у ком облику, угрозити рад   Фонда нити довести у питање  редовност у исплати пензија на достигнутом нивоу.

Фонд ПИО је  у протеклу годину дана, само на материјалним трошковима, уштедио око 600 хиљада КМ, потом од почетка године до краја јула, због недостављања потврде о животу,недостављања ЈМБ и двојног статуса корисник/осигураник обуставио, привремено, исплату пензије  за укупно  8.215 појединачних случајева.Тиме је,узимајући у обзир  да је просјечна пензија 311 КМ, уштеђено око 2,4 милиона КМ.

С друге стране, по основу регресног поступка, односно претплате по разним основама Фонд ПИО потражује преко 5,3 милиона КМ.„Ове претплате наступиле су на разне начине, од фалсификовања исправа које омогућавају остварење права на исплату, па до неовлаштеног поступања појединих радника Фонда  који су у ранијем периоду омогућавали незаконито примање одређеном броју корисника у увећаном обиму“, потврдио је у изјави за новинску агенцију “СРНА” директор  Фонда ПИО Младен  Милић.

Наведено је  да се против једног броја запослених воде  дисциплински поступци због повреда радних обавеза и обавеза према уговору о раду, те да од исхода ових поступака зависи да ли ће они остати у радном односу.

У контексту  мјера штедње прецизирано је да  до смањења плата запосленима неће доћи, јер су у складу са закључком Владе Републике Српске , а у циљу спровођења мјера штедње свим запосленим у Фонду, у последњих годину и по дана,  плате   умањене за 15 одсто, а менаџменту за 20 одсто. Такође  и да се број извршилаца у Фонду  неће повећавати, већ смањивати, након одласка у пензију одређеног броја  извршилаца.

„Ми смо штедили и без обавеза према новом аранжману са Међународним монетарним фондом штедићемо и даље на сваком мјесту гдје је то могуће. Уштедићемо онолико колико је потребно, па и више од тога“, рекао је директор Фонда Младен  Милић, уз напомену да остварење додатних уштеда у износу од два милиона КМ неће значајније утицати на пословање Фонда ПИО чији буџет за ову годину  износи  1,018 милијарди КМ.

Акција Стоп преварама до пензије поштено:

У акцији Стоп преварама до пензије поштено, од  30.12.2011. године, када је покренута, до 20. 04.2012. годинe пријављено је  укупно 2.136  лицe. Од тога je пријављено:

–  путем бесплатне телефонске линије 080 050 100………………………………………………..1.324 лица,

–  путем писама-поштом ………………………………………………………………………………………191 лица,

–  путем мејла……………………………………………………………………………………………………….26 лица,

– путем  поштанских сандучади  у  пословницама Фонда ПИО,  општинским   борачким организацијамa и општинским удружењима пензионера…………………………………………………………………….595 лица.

У највећем броју пријава наводи се сумња у законитост остваривања права на инвалидску пензију, при чему се сумња у неправилности  приликом обезбјеђивања медицинске документације у домовима здравља, болницама и органима вјештачења при Фонду ПИО, односно спрези и услужном  обезбјеђивању   медицинске документације неопходне за остваривање инвалидске пензије. Такође велики број пријава односи се на отворене  и сумње о учешћу у ВРС  и остваривање пензијских права по том основу, сумње у вези лажирања категоризације  борца, дуплог кориштења пензије или другог права али и на лажирање  друге документације попут вјенчаних листова, потврда о животу, школских потврда,гдје је сумња на спрегу  корисника  и административних служби, које издају таква документа.

Све пријаве се детаљно сагледавају и евидентирају, кроз одговарајуће обрасце. Провјера и контрола се спроводе у надлежним  секторима и службама  Фонда кроз више база података, упоређују се са другим базама. Такође се упоређују и са евиденцијама Министарства рада и борачко-инвалидске заштите. Случајеви са израженим основама сумње  додатно се  контролишу и по потреби успоставља појединачна обустава исплате, док се у правном поступку, путем Рјешењa, коначно не разријеши право остварено на сумњив или неправилан начин.

По том основу основу МУП-у Републике Српске, на даље поступање,  07.02.2012. године прослијеђен је списак од 84 лица. Интерној ревизији Фонда ПИО на даљу и детаљнију контролу, предат је списак од 194 лица, на основу којих ће се у здравственим установама, са овлаштеним представницима Министарства здравља, извршити заједничка контрола. Ови спискови прослеђени су 10.03.2012. године Министарству здравља, односно др Снежани Кнежевић и др Мирјани Микић као овлаштеним лицима овог министарства, од којих већ више од мјесец дана очекујемо потврду када се може извршити заједничка контрола у здравственим установама, гдје се обезбјеђује документација за инвалидске пензије.

За провјеру код Министарства рада и борачко инвалидске заштите, због изразитог  основа сумње у погрешно признати статус борца и статус ратног војног инвалида, 08.03.2012. године прослијеђен је списак од 6 лица. Дописом од 03.04. 2012. године затражена је детаљнија провјера статуса борца за  Б.В. из Приједора, а  09.04.2012. провјера статуса и за Р.Р из Приједора,гдје је право на пензију остварено  уз урачунавање и стажа у  двоструком трајању. Очекује се одговор из ресорног Министарства. У контексту ове акције и уопште борбе против преварних облика у пензијском систему извршено је:

 1. престанак право у ПК  за 31 корисника,
 2. престанак права за 47 дуплих корисника (Република Српска, Србија, Федерација БиХ),
 3. обустава исплате у 12 случајева дуплих корисника туђе његе и помоћи,
 4. искључење са исплате 334 корисника са двоструким статусом корисник/ осигураник, будући да је новим Законом о ПИО  није прописана могућност  да корисник права на пензију истовремено буде и осигураник. Контролу овог списка филијале  врше континуирано.

У оквиру акције Стоп преварама до пензије поштено у неким од карактеристичних појединачних  случајева извршена је:

 1. обустава исплате а потом и престанак права, Рјешењем од 24.01.2012.године,  на породичну пензију кориснику С.Г.Љ, из Бијељине, која је остварена кривотворењем  вјенчаног листа, издатог од општине Илиџа-Федерација БиХ,
 2. знатно смањен износ пензије кориснику В.Љ. општина Језеро, у случају преваре у  којем је остварено право на пензију по основу гарантованог пензијског основа. При томе корисник уопште није био учесник у ВРС, а била је наведена  категоризација борца првог степена,
 3. смањен обим права кориснику С.Ј. из Бања Луке, рођ. 1942. године, који је имао статус учесника НОР-а, што с обзиром на годину рођења није могуће. До неправилности је   дошло је усљед непосједовања податка о ЈМБГ, који је, уз податак о ЛБО, у подацима матичне евиденције тек однедавно обавезан.
 4. по пријави, у акцији Стоп, обустављена  исплате пензије  за фебруар : М.Б. корисникуиз Бања Луке, који је као запослено лице  био пријављен и на осигурање у Сокоцу  и за  И.М. из Рогатице, кориснику инвалидске пензије, (узрок болест – ПТСП), који је, као запослено лице, пријављен на осигурање  у ауто школи у Рогатици.

Акција “Стоп преварама  до пензије поштено” поред потребе да се из система ПИО  искључе сви који су, евентуално, остварили право мимо позитивних законских прописа за циљ има  и преветивно дјеловање, у погледу да  одврати од намјере  свако лице да право на пензију оствари не испуњавајући при томе законске услове.

У акцији СТОП ПРЕВАРАМА ДО ПЕНЗИЈЕ ПОШТЕНО, од  30.12.2011. године, када је покренута, до 24.02.2012. године, односно за протеклих 37 радних дана,  пријављено је  укупно 1.738  лица. Од тога пријављено је:

–  путем бесплатне телефонске линије 080 050 100……………………………………………………………………………1.077 лица,

–  путем писама-поштом ………………………..………………………………………………………………………………………..142 лица,

–  путем мејла………………………………………………………………………………………………………………………………….22 лица,

– путем  поштанских сандучади  у  пословницама Фонда ПИО,  општинским борачким организацијама и општинским удружењима пензионера………………………………………………………………………………………………………………….497 лица.

У највећем броју пријава наводи се сумња у законитост остваривања права на инвалидску пензију, при чему се сумња у неправилности  приликом обезбјеђивања медицинске документације у домовима здравља, болницама и органима вјештачења  при Фонду ПИО, односно спрези и услужном  обезбјеђивању   медицинске документације неопходне за остваривање инвалидске пензије. Такође велики број пријава односи се на отворене  и поткријепљене сумње о учешћу у ВРС  и остваривање пензијских права по том основу, пријаве и сумње у вези лажирања категоризације  борца, дуплог кориштења пензије или другог права али и на лажирање  документације попут вјенчаних листова, потврда о животу, школских потврда,гдје је сумња на спрегу  корисника  и административних служби, које издају таква документа.

Све пријаве се детаљно и приписно евидентирају, кроз одговарајуће обрасце. Провјера и контрола се спроводе у надлежним  секторима и службама  Фонда кроз више база података и упоређују се са другим базама. Такође се упоређују и са евиденцијама Министарства рада и борачко инвалидске заштите и других органа. Случајеви са израженим основама сумње  додатно се  контролишу и по потреби успоставља привремена обустава исплате, док се рјешењем коначно не разријеши право остварено на сумњив или неправилан начин.

По том основу МУП-у Републике Српске, на даље поступање,  прослијеђен је списак од 84 лица, а Интерној ревизији Фонда ПИО на даљу и детаљну контролу списак од 138 лица.
У контексту ове акције и уопште борбе против преварних облика у пензијском систему извршено је:

 1. престанак права у ПК-за 31 корисника у исплати јануарске пензије,из више различитих разлога нпр. корисник имао личну и породичну пензију и сл.
 2. За 47 двоструких корисника (Република Српска, Србија, ФБиХ), из ранијег периода, поступак је доведен до краја и то: 39 гашених пензија, 5 корисника смањен обим права,1 корисник-нулирана пензија,преостало право на новчану накнаду за тјелесно оштећење и 2 корисника- извршена корекција.
 3. У 12 случајева дуплих корисника туђе његе и помоћи- обустава исплате док се не опредијеле за кориштење права код једног субјекта-Фонда ПИО или Центра за социјални рад.

По основу упоређивања база података корисника и осигураника 20.02.2012. године утврђено је 1.860  корисника који су имали и статус осигураника. Услиједиће даља контрола, јер одредбама новог Закона о ПИО, почев од 01.01.2012. године, није  прописано да  корисник права прав на пензију истовремено може бити и у статусу осигураника.