Међународни савјетодавни дани између носилаца осигурања у БиХ(Фонд ПИО Републике Српскe, Федерални завод МИО/ПИО) и Републици Хрватској (Хрватски завод за мировинско осигурање) одржаће се 27. фебруара 2019. године у Фонду ПИО Републике Српске, филијала Добој. Савјетодавни дани за циљ имају пружање помоћи осигураницима и корисницима права на пензију са подручја филијале Добој, дијелом и филијала Бања Лука и Приједор, који су остварили или ће тек остварити право из области пензијског и инвалидског осигурања, а радили су или још раде у Хрватској. Савјетодавни дани као непосредан вид сарадње са подносиоцима захтјева пружају боље могућности  рјешавања питања о условима за остваривање права на пензију, потврђивања стажа оствареног на подручју друге државе, пожурница у поступцима рјешавања захтјева, исплати пензија и свим другим питањима из домена  остваривања пензијских права.

Специфичност савјетодавних дана у односу на рјешавање захтјева путем управног поступка огледа се у непосредном контакту  корисника и осигураника са савјетодавцима запосленим у фондовима/заводима за пензијско и инвалидско осигурање, посебно на подручју филијала које су у пограничном подручју између двије државе. Савјетодавци из три фонда/завода у току једнодневног савјетодавног дана на питања заинтересованих осигураника и  корисника права даваће непосредно одговоре на питања, савјете, упутства.

Фонд ПИО Републике Српске позива све заинтересоване са подручја филијала Добој, Бања Лука и Приједор који су  радили у Хрватској  или су корисници пензије из Хрватске да се,уколико имају спорних питања везаних за права из области пензијског и инвалидског осигурања, пријаве на број телефона  055 490 973. Пријава учешћа на Међународним  савјетодавним данима и заказивање термина може се извршити сваким радним даном од 08 до 16 часова, закључно са 26. фебруаром 2019. године. Приликом доласка, ради идентификације, потребно је понијети  лична као и своја документа о осигурању.