Međunarodni savjetodavni dani između nosilaca osiguranja u BiH(Fond PIO Republike Srpske, Federalni zavod MIO/PIO) i Republici Hrvatskoj (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje) održaće se 27. februara 2019. godine u Fondu PIO Republike Srpske, filijala Doboj. Savjetodavni dani za cilj imaju pružanje pomoći osiguranicima i korisnicima prava na penziju sa područja filijale Doboj, dijelom i filijala Banja Luka i Prijedor, koji su ostvarili ili će tek ostvariti pravo iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, a radili su ili još rade u Hrvatskoj. Savjetodavni dani kao neposredan vid saradnje sa podnosiocima zahtjeva pružaju bolje mogućnosti  rješavanja pitanja o uslovima za ostvarivanje prava na penziju, potvrđivanja staža ostvarenog na području druge države, požurnica u postupcima rješavanja zahtjeva, isplati penzija i svim drugim pitanjima iz domena  ostvarivanja penzijskih prava.

Specifičnost savjetodavnih dana u odnosu na rješavanje zahtjeva putem upravnog postupka ogleda se u neposrednom kontaktu  korisnika i osiguranika sa savjetodavcima zaposlenim u fondovima/zavodima za penzijsko i invalidsko osiguranje, posebno na području filijala koje su u pograničnom području između dvije države. Savjetodavci iz tri fonda/zavoda u toku jednodnevnog savjetodavnog dana na pitanja zainteresovanih osiguranika i  korisnika prava davaće neposredno odgovore na pitanja, savjete, uputstva.

Fond PIO Republike Srpske poziva sve zainteresovane sa područja filijala Doboj, Banja Luka i Prijedor koji su  radili u Hrvatskoj  ili su korisnici penzije iz Hrvatske da se,ukoliko imaju spornih pitanja vezanih za prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, prijave na broj telefona  055 490 973. Prijava učešća na Međunarodnim  savjetodavnim danima i zakazivanje termina može se izvršiti svakim radnim danom od 08 do 16 časova, zaključno sa 26. februarom 2019. godine. Prilikom dolaska, radi identifikacije, potrebno je ponijeti  lična kao i svoja dokumenta o osiguranju.