Састанак два носиоца осигурања у Босни и Херцеговини, Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републикe Српске (Фонд) и Федералног завода МИО/ПИО са делегацијом Sociale Verzekeringsbank Холандије (SVB) одражан је у Сарајеву 11.10. 2019. године. Контролни тим за иностранство SVB Холандије је боравио  у редовној контроли својих корисника који имају пребивалиште у Босни и Херцеговини. Искориштена је прилика да се са представницима из холандског носиоца осигурања разговара о актуелним питањима и проблемима који се појављују у примјени међународног споразума са том државом.

С обзиром на различитост система социјалног осигурања постоје одређени  проблеми који су веома озбиљни, као што је питање  престанка осигурања у Холандији код осигураника са пребивалиштем  у тој држави. То питање је битно са становишта примјене одредаба Закона о пензијском и инвалидском осигурању (,,Сл.гласник Републике Српске“, бр. 134/11, 82/13 и 103/15) у погледу престанка осигурања, како би било могуће остварити право на пензију. Такође је, у том погледу, отворено питање периода осигурања који се у Холандији остварује по основу сталног боравка у тој држави, што као посебан основ осигурања није прописанo одредбама Закона. Договорена је досљедна примјена нових образаца са ознаком BH/NL, односно NL/BH који ће бити усаглашени и припремљени за употребу на начин који је у Фонду већ уобичајен. Делагције носилаца осигурања БиХ су упознате са измјенама прописа у Холандији. Разговарало се и о исплати пензија остварених у БиХ корисницима са пребивалиштем у Холандији, те о могућности размјене података о корисницима пензија обје државе, што је битно у вези престанка права због смрти корисника. Размијењени су подаци о особама за контакт код сва три носиоца осигурања. Исказана је захвалност Фонду због упућивања списка општина Републике Српске холандском носиоцу јер је од помоћи за утврђивање надлежног носиоца осигурања у БиХ. Такав списак је затражен и од Федералног завода МИО/ПИО. Процјене су да ће након уручења ових спискова у мањој мјери бити достављања документације ненадлежном носиоцу, а тиме и краћег трајања поступка у БиХ. Разговарало се и о појединачним случајевима у оквиру правне помоћи холандском носиоцу осигурања. Од стране домаћих носилаца осигурања скренута је пажња на неколико важних практичних питања као што су: слање потпуних података о осигуранику на кога се документација односи (пуно презиме и име и датум рођења), навођење ЈМБ како у обрасцима, тако и у дописима (појашњено је шта је ЈМБ, зашто је важан за носиоце осигурања у БиХ и гдје је уписан) и промјена праксе слања документације без доказа о стажу оствареном у БиХ. Појашњено је зашто је то неопходно и шта све може послужити као доказ о томе ја да је било осигурања у БиХ, као и предочено да се на основу тог доказа првенствено утврђује надлежност за поступање, а надлежни носилац осигурања ће се потом у одговарајућем поступку бавити обезбјеђењем ваљаних доказа о стажу.

На крају,исказано је задовољство због организовања оваквог састанка, тема и питања о којима се разговарало и размијењене информације. Обје стране очекују да ће те информације помоћи бољем разумијевању и бољој сарадњи у појединачним поступцима који се воде код сва три носиоца, а на задовољство осигураника и корисника у обје државе.