Povodom 28. juna-Vidovdana, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obilježio je Dan službe i 28 godina postojanja i rada, održavanjem sjednice Kolegijuma direktora u širem sastavu. Sjednica je ove godine, zbog specifičnih okolnosti izazvanih pandemijom virusa korona, održana elektronskim putem (skajp). Tom prilikom direktor Fonda PIO Mladen Milić predstavio je i naročito istakao dobre rezultate rada u segmentu rješavanja zahtjeva, u pogledu stalnog smanjenja broja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava kao i svih ostalih zahtjeva, stalno unapređenje  poslovnih tokova i procesa i tehničko-tehnološkog razvoja, kontinuirano poboljšanje strukure prava koju čini 58 odsto starosnih penzija, 28 odsto porodičnih i 14 odsto invalidskih penzija, sa tendencijom stalnog poboljšanja strukture prava i u prvoj polovini ove godine. Istaknuta je i činjenica da je Fond postao istinski servis  311.000 osiguranika i 267.000 korisnika prava na penziju, koliko danas ima Republika Srpska, i da je u tom domenu kvalitet usluga, koje pruža ovaj organ, od strane korisnika vrednovan sa ocjenom 4,87, od mogućih 5, što je najbolja ocjena do sada. I ove godine za primjenu Politike integrisanog sistema  menadžmenta kvalitetom Fond PIO dobio je najviše ocjene prilikom eksternih  kontrole od strane najvećeg akreditacionog tijela u svijetu-SGS Ženeva. Krunu uspješnog poslovanja Fonda PIO Republike Srpske, jedne od najvećih institucija Republike Srpske, predstavlja četvrti zaredom pozitivan izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, za 2019. godinu, bez ijedne preporuke. Povodom Dana službe, najistaknutijim pojedincima, po organizacionim jedinicama, dodijeljene su zahvalnice, a za najbolju Filijalu proglašena je Filijala Fonda PIO Trebinje. Priznanje je uručeno i rukovodiocu Filijale Fonda PIO Doboju, koja je u protekloj godini, pojedinačno, napravila najveći iskorak u ostvarenim rezultatima rada.