Управни одбор Фонда одржао је 23. децембра 2020. године 15. редовну сједницу, путем Microsoft Teams апликације, на којој је разматрао и усвојио:

  • Записник са XIV редовне сједнице Управног одбора Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, одржане путем »Skype for Bussines« апликације, 16. септембра 2020. годинe, са реализацијом одлука и закључака донесених на XIV редовној сједници Управног одбора Фонда;
  • Приједлог Плана и програма рада Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2021. годину, који се упућује у даљу процедуру Влади Републике Српске;
  • Приједлог Ребаланса Плана набавки Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2020. годину, и
  • Приједлог Плана набавки Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2021. годину.

Управни одбор Фонда у функцији Скупштине Пензијског резервног фонда Републике Српске  одржао је ванредну сједницу Скупштине на којоj је дато одобрење на Инвестициону политику и циљеве Пензијског резервног фонда Републике Српске за 2021. годину и одобрење на Финансијски  план  Друштва за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске за 2021. годину.