Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-140/21 od 28. januara 2021. godine (“Službeni glasnik  Republike Srpske” broj: 08/2021) odobrena su sredstva i izvršena uplata sredstava iz Programa socijalnog zbrinjavanja radnika, u ukupnom iznosu od 2.236.782,66 KM.

Navedenom odlukom sredstva u iznosu od 317.623,51 KM raspoređuju se Fondu PIO Republike Srpske za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 47 radnika iz 23 preduzeća koji su se prijavili na Javni poziv Fonda PIO Republike Srpske u periodu 01.11.2020 – 31.12.2020. godine, koji sa uplatom navedenih sredstava stiču uslove za starosnu penziju.

Preostali dio u iznosu od 1.919.159,15 KM se raspoređuje za uplatu doprinosa za  sve radnike u sedam preduzeća i to: Preduzeće za prizvodnju konfekcije i promet „Mladost“ a.d. Mrkonjić Grad (662 radnika), ZZ „Lastva“ Trebinje (36 radnika), AD Prerada sa hladnjačom Zvornik (34 radnika), AD za održavanje i zaštitu puteva „Dobojputevi“ Doboj (362 radnika), AD za proizvodnju, preradu i promet „Agroprom“ Zvornik (64 radnika), Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija „Vrelo Bioštica“ a.d. Sokolac (52 radnika) i „Prima trade“ d.o.o. za unutrašnju trgovinu Gradiška (15 radnika). Ovim su potpuno izmirene obaveze za sve radnike u navedenim preduzećima.

Time su za 2020. godinu u cijelosti izvršene uplate iz Programa socijalnog zbrinjavanja radnika u  ukupnom iznosu od 5.443.689,39 KM.

Radnici kojima je izvršena uplata sredstava, sa kojom stiču uslove za penziju, mogu odmah da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju kod Fonda PIO Republike Srpske, u nadležnoj poslovnici Fonda.